De trainingen

Groepstrainingen voor jongens en meisjes

Gaat het niet goed op school met je kind? Is je kind snel boos? Vind je kind het moeilijk om nieuwe vrienden te maken? Heeft je kind soms het gevoel dat niemand hem/haar begrijpt?

Een Rots en water weerbaarheidstraining kan jouw kind helpen om voor zichzelf op te komen én om beter zijn/haar grenzen aan te geven. Rots en Water is een fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen waarin ze vooral gaan ervaren door te doen.

Weerbaarheidstraining voor meisjes en vrouwen

Het principe van deze training is hetzelfde als de Rots en Water basis training, maar is specifiek gericht op de problematiek die meisjes en vrouwen kunnen ervaren.

Rots en Water voor scholen

Het effect van een Rots en Water training is het grootst als het school breed ingezet wordt en door de leerkrachten proactief toegepast wordt. Het is dan ook van belang dat leerkrachten actief meedoen in dit proces.

Als er zich zaken voordoen in de klas zoals pesterijen, groepsvorming of buitensluiting, kan de training effectief bijdragen om de balans te herstellen.

Individuele training

RAAK biedt naast groepstrainingen ook individuele trainingen aan. Samen bespreken we de problematiek die ervaren wordt en gaan we kijken hoe we hierin verandering kunnen aanbrengen.

Dit betreft maatwerk en is een afstemming tussen ouder/begeleider, kind/jongere en trainer.

Autisme spectrum stoornis

Ze weten niet altijd hoe ze in bepaalde situaties mogen of moeten reageren, zowel verbaal als fysiek. Het is bekend dat kinderen en jongeren met autisme vaker worden gepest en minder adequaat weerbaar zijn dan hun leeftijdsgenoten.

Trauma en rouw 

Een traumatische gebeurtenis meegemaakt zoals gescheiden ouders, iemand van dichtbij verloren, seksueel misbruik of een andere gebeurtenis? In deze training krijg je handvatten om hier mee om te leren gaan.