Scholen


Het effect van een Rots en Water training is het grootst als het school breed ingezet wordt en door de leerkrachten proactief toegepast wordt. Het is dan ook van belang dat leerkrachten actief meedoen in dit proces..

Als er zich zaken voordoen in de klas zoals pesterijen, groepsvorming of buitensluiting, kan de training effectief bijdragen om de balans te herstellen.

Elke groep is anders, dus ook elke training is anders. Per groep maak ik een op de groep gericht programma. Als de situatie er om vraagt wordt het programma wekelijks bijgesteld om zo in te spelen op de groepsdynamiek. In deze training leren kinderen stevig staan en voor zichzelf op te komen. Ze leren grenzen aanvoelen, aangeven en respecteren. Ook leren ze op verschillende manieren om conflicten op te lossen.

Als de school besloten heeft om deze training in te zetten volgt eerst een gesprek met de leerkrachten en de IB-er om de problematiek en het gewenste resultaat te bespreken. De training gaat vervolgens van start met een ouderavond. Op deze manier worden ouders bij het proces betrokken en leren ze de inhoud van de training kennen. Het is voor de ouders ook direct de gelegenheid om vragen te stellen en inzichten te delen. De standaard training duurt 10 weken met elke week 1 trainingsuur. In het laatste trainingsuur worden de ouders uitgenodigd waarbij de kinderen aan hun ouders kunnen laten zien wat ze in de training geleerd hebben. De kinderen sluiten hun training af met een certificaat en een energieke ervaring die balans brengt in de groepsdynamiek.

In overleg met de school stellen we het programma samen en kan een trainingsperiode desgewenst ook langer duren dan 10 weken.

Neem contact met mij op voor meer informatie en een offerte op maat.