Autisme spectrum stoornisHet is bekend dat kinderen en jongeren met autisme vaker worden gepest en minder adequaat weerbaar zijn dan hun leeftijdsgenoten. Ze weten niet altijd hoe ze in bepaalde situaties mogen of moeten reageren, zowel verbaal als fysiek. Ze kunnen daardoor als de druk te hoog oploopt soms “ontploffen” met alle sociale gevolgen van dien. Ook de omgekeerde reactie komt voor: zich afzijdig houden en/of in zichzelf keren met als gevolg een toename van sombere gevoelens en gedachten. In deze training wordt hier specifiek aandacht aan besteed.


In deze training gaan we werken aan de volgende doelen:

•    Het vergroten van het lichaamsbewustzijn
•    De bewustwording van eigen emoties en energie
•    Het uiten en leren kanaliseren van emoties en energie
•    Het omgaan met spanning en spannende situaties
•    De eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven
•    De concentratieboog vergroten
•    Fysiek en mentaal incasseringsvermogen vergroten
•    Het vergroten van de weerbaarheid

Deze training is niet in de kalender opgenomen maar wordt bij voldoende animo apart ingepland.De maximale groepsgrote betreft 6 kinderen/jongeren.