Wat is Rots en Water

Rots en Water is in het kort samengevat, het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Dit wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd .

Breed pedagogisch perspectief

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Wat leer je tijdens een Rots en Water training?
Voor jezelf opkomen.
Je boosheid beheersen
Verstandige keuzes maken tussen ‘Rots’ en ‘Water’ zijn
Beter contact maken met anderen
Meer zelfvertrouwen.
Meer focus
Zelfbeheersing
Zelfreflectie
In actie kunnen en durven komen